Ispostava Križevci dobila uređaj za automatsku masažu srca

U ispostavi Križevci održana je primopredaja, a ujedno i edukacija o korištenju medicinskog uređaja za automatsku masažu srca Easy Pulse vrijednoga 120.000,00 kuna gdje je 80.000,00 kuna osigurano od strane donatora, a ostatak sredstava je osigurao Zavod .
Za ovaj vrijedan uređaj sredstva su donirana od strane tvrtki KTC d.d. u iznosu od 20.000,00 kuna, Podravke d.d. u iznosu od 30.000,00 kuna, Belupa d.d. u iznosu od 20.000,00 kuna te tvrtke Rasco d.o.o. u iznosu od 10.000,00 kuna.
S obzirom na poteškoće u prilikom masaže srca, i kako čovjek nije u mogućnosti da primjenjuje dugotrajno kvalitetne kompresije srca, tehnologija se okrenula prema automatizaciji. Tako će novonabavljeni mehanički uređaji koji omogućiti kvalitetnu kompresiju srca kontinuirano, zadanom frekvencijom i dubinom, što će osigurati mnogo bolji cerebralni i koronarni protok.
Kako Zavod za hitnu medicinu godišnje zbrine u prosjeku 90 pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, spomenutim uređajem povećati će se kvaliteta zbrinjavanja pacijenata na način da se oslobađaju vrijedne ruke naših zdravstvenih djelatnika prilikom reanimacije pacijenta, a njegovim korištenjem može se ranije krenuti u transport te se može vršiti kvalitetna KPR i tijekom transporta.
Iako je zasada spomenuti uređaj nabavljen za ispostavu Križevci već sljedeće godine planira se sa istim uređajem opremiti i hitna medicinska služba u Koprivnici te u Đurđevcu.