Lokacije AVD uređaja

LOKACIJE AVD UREĐAJA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE:

1. MUP Policijska uprava Koprivničko-križevačka, Trg Eugena Kumičića 18, Koprivnica,

2. Bazeni Cerine, Miroslava Krleže 81, Koprivnica,

3. Željeznički kolodvor- Prometni ured, Kolodvorska 10, Koprivnica,

4. OŠ Ljudevita Modeca- Sportska dvorana, F. Račkog 3, Križevci,

5. Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica,

6. Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 17, 48 000 Koprivnica.

7. Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, Ul. Grada Vukovara 63, Đurđevac

8. Zgrada društvenog doma u prizemlju u hodniku, Trg kralja Tomislava 11, Molve

Skip to content