SJEDIŠTE ZAVODA

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije

Trg dr.T.Bardeka 10, 48 000 Koprivnica

tel: 048/ 641 250, 641-262, 641-281

fax: 048 641 203

hitni pozivi: 112 ili 194

ISPOSTAVE

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije – Ispostava Križevci

Trg sv. Florijana 12, 48260 Križevci

hitni poziv: 112 ili 194

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije – Ispostava Đurđevac

Gajeva 1,48350 Đurđevac

hitni poziv: 112 ili 194

Skip to content