SJEDIŠTE ZAVODA

BROJ HITNE: 194

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije

Trg dr.T.Bardeka 10, 48 000 Koprivnica

ISPOSTAVE

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije – Ispostava Križevci

Trg sv. Florijana 12, 48260 Križevci

hitni poziv: 112 ili 194

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije – Ispostava Đurđevac

Gajeva 1,48350 Đurđevac

hitni poziv: 112 ili 194

Skip to content