Uprava Zavoda

Ravnateljica

Zlatica Kučko Gudelj, dipl.iur.

Pomoćnik za kvalitetu

   Mirta Pihać, dr.med.

Glavna sestra Zavoda

Ljiljana Šoštarić, bacc.med.techn.

Viši stručni suradnik za pravne poslove

Helena Prebegović, spec.publ.admin.

Viši stručni savjetnik za računovodstvene poslove

Ana Harači, mag.oec.

Voditelj računovodstva

Antonela Subotičanec, bacc. oec.

Voditelj voznog parka

     Igor Geček, bacc.oec.

Voditelji hitne medicinske službe

     Središnjica Koprivnica

Tereza Košuta, medicinska sestra

 

Ispostava Križevci

Željko Poljak, bacc.med.techn.

 

Ispostava Đurđevac

Mirela Pintar, bacc.med.techn.

Voditelji sanitetskog prijevoza

     Središnjica Koprivnica

Marina Matota, mag.med.techn.

 

Ispostava Križevci

Tomislav Sokač, medicinski tehničar

 

Ispostava Đurđevac

Martina Flanjek, bacc.med.techn.

 

Skip to content