Djelatnici Zavoda sudjelovali na tečaju MRMI u Slavonskom Brodu

U Slavonskom Brodu je od 18. do 20. listopada 2019., održan tečaj zbrinjavanja velike nesreće – Medical Response to Major Incidents u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva te u suradnji s Općom bolnicom „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod i Hrvatskim društvom za medicinu katastrofe.
HZHM od 2013. godine kontinuirano provodi tečaj MRMI, odnosno edukaciju medicinskoga zbrinjavanja kako bi se kvalitetno, pravilno i efikasno odgovorilo na složene krizne situacije. Uz zdravstvene djelatnike, uključujući izvan bolničku i bolničku hitnu medicinsku službu, tečaj je okupio i pripadnike ostalih žurnih službi – ukupno 56 polaznika, gdje su od strane Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije sudjelovala 2 djelatnika, Goran Hrg, bacc. med. techn. i Željko Poljak, bacc. med. techn..
Tečaj je započeo s kratkim uvodnim teorijskim predavanjima, od kojih je predavanje Bolnički interventni plan za krizne situacije održala ravnateljica HZHM-a prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., dok je voditeljica Službe za projekte, razvoj i zdravstvene tehnologije HZHM-a Maja Dragosavac, dipl. pol. održala predavanje Komunikacija s javnošću i medijima. Preostala dva dana tečaja odnosila su se na praktično usavršavanje za donošenje odluka na svim razinama u slučaju terorističkoga napada. Kroz dvije takozvane table-top vježbe simulirale su se velike nesreće čije je saniranje i zbrinjavanje velikog broja ozlijeđenih zahtijevalo vertikalnu i horizontalnu koordinaciju svih uključenih aktera s kriznim stožerom kao centralnom točkom upravljanja krizom. Polaznici su u realnom vremenu prošli kroz stvarne scenarije zbrinjavanja masovne nesreće od medicinske prijavno-dojavne jedinice, izvanbolničkog odgovora, transporta, komunikacije, bolničkog odgovora do zapovijedanja s konkretnim podacima i sa stvarnim utroškom vremena i resursa. Po završetku praktičnog dijela vježbi, instruktori su evaluirali kvalitetu rada u svim segmentima sustava.