O nama

Djelatnost hitne medicine

Radi obavljanja djelatnosti hitne medicine, Zavod raspolaže sa ukupno 15 timova TIM 1 hitne medicine, 10 timova TIM2 hitne medicine, te 5 timova u Prijavno – dojavnoj jedinici:

Koprivnica – PDJ, TIM1 i TIM2
Križevci – TIM 1 i TIM2*
Đurđevac – TIM 1
*TIM2 u Križevcima – nadstandard (financira Koprivničko-križevačka županija)

TIM 1 hitne medicine čine: doktor medicine/specijalist hitne medicine, medicinska sestra/tehničar i vozač.

TIM 2 hitne medicine čine: 2 medicinske sestre/tehničara, od kojih jedan upravlja vozilom hitne medicinske službe

PRIJAVNO-DOJAVNU JEDINICU čine: 2 medicinske sestre/tehničara ili prvostupnika sestrinstva.

Prijavno-dojavna jedinica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije opremljena je sa suvremenim informacijskim sustavom.

Informacijsko-komunikativni sustav sastoji se od nekoliko segmenata koji omogućuje dispečeru prihvaćanje poziva, međusobnu komunikaciju djelatnika službe, omogućuje uvid u stanje na terenu i odabir najbližeg vozila za intervenciju, lociranje mjesta nesreće i upućivanje vozila na mjesto intervencije. Sustav omogućava pohranu svih podataka o pacijentu u jedinstvenu bazu podataka, na osnovu koje se kasnije izrađuju izvještaji i vrše analize podataka.

Svi razgovori u prijavno-dojavnoj jedinici se snimaju na medij.

Informacijski sistem PDJ omogućuje:

  • unos poziva i svih elemenata poziva (zakonom propisani obrazac, ime pozivatelja,razlog, ime unesrećenog…)
  • disponiranje poziva
  • lociranje poziva
  • pohranjivanje podataka
  • izradu statističkih izvještaja
  • upis dnevnog rasporeda timova

Zavod stanovnicima Koprivničko – križevačke županije pruža zdravstvenu zaštitu 24 sata svakog dana u godini.

Trg dr.Tomislava Bardeka 10 Koprivnica

Skip to content