O zavodu

Nakon uspješno obavljenih pripremnih radnji i dobivanja potrebnih suglasnosti od nadležnih tijela za početak rada, Zavod je započeo s radom dana 01. siječnja 2013. godine. S radom je započela Prijavno-dojavna jedinica u kojoj se zaprimaju svi pozivi iz naše županije, te timovi TIM1 hitne medicine i TIM2 hitne medicne.

Cilj reorganizacije ove službe, koja je dio zdravstvene reforme, jest poboljšati kvalitetu i dostupnost pružanja hitne pomoći svim pacijentima. Od samog poziva hitnoj pomoći do dolaska liječnika trebalo bi proći maksimalno 10 minuta u gradu i do 20 minuta na selu. Do zbrinjavanja u bolnici trebalo bi proći do jedan sat što je i standard europskih hitnih službi. Zato formiranje županijskog Zavoda predstavlja poboljšanje usluge za same pacijente i djelomičnu reorganizaciju sadašnjeg sustava.

SANITETSKI PRIJEVOZ

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije preuzeo je djelatnost sanitetskog prijevoza sa 01. siječnjem 2017. godine koju je do sada obavljao Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije; Rješenjem Ministarstva zdravstva od 20. prosinca 2016. godine, KLASA: UP/I-510-03/12-01/54, URBROJ: 534-03-1-2/5-16-14.

Kako je djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije prvenstveno zbrinjavanje i pružanje hitne medicinske pomoći, sanitetski prijevoz biti će učinkovitiji u dijelu pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge te će se samim time omogućiti bolja dostupnost usluge sanitetskog prijevoza u pogledu organizacije i operativnije zbrinjavanje hitnih i ne hitnih pacijenata na području Koprivničko-križevačke županije.

 

Ukupan broj stanovnika:

Javnih cesta ukupno:

Magistralnih cesta: 

Regionalnih cesta:

Lokalnih cesta: 

Površina ukupno:     

124.467

1.107 km

170 km

290 km

645 km

1.746 km2

Skip to content