Upravno vijeće Zavoda

Marina Horvat, dipl. iur., predsjednica

Iva Maletić, mag. ing. agr., član,

Mijo Bardek, dr. med, član,

Tomislav Treščec, dr. med., član,

Goran Hrg, bacc. med. techn., član.