Upravno vijeće Zavoda

Marina Horvat, dipl. iur., predsjednica

Iva Maletić, mag. ing. agr., član,

Mladen Tenodi, mr. sc., član,

Ivanka Kotnik, dr. med., član,

Goran Hrg, bacc. med. techn., član.