Članovi Stručnih tijela Zavoda

Članovi Stručnog vijeća

Ana Domjan Babić, dr.med.spec., predsjednica

Mirta Pihać, dr.med., članica

Valerija Bartolić, dr.med., članica

Adela Marinelli, dr.med., članica

Emilio Nemčić, dr.med., član

Članovi Povjerenstva za kvalitetu

Mirta Pihać, dr.med., predsjednica

Ljiljana Šoštarić, bacc,med.techn., članica

Marina Matota, mag.med.techn., članica

Emilio Nemčić, dr.med., član

Željko Poljak, bacc.med.techn. član

Članovi Povjerenstva za lijekove

Mirta Pihać, dr.med., predsjednica

Ana Domjan Babić, dr.med.spec., članica

Emilio Nemčić, dr.med., član

Zlatko Kućanda, dr.med., član

Adela Marinelli, dr.med., članica

Članovi Etičkog Povjerenstva

Željko Poljak, bacc.med.techn., predsjednik

Goran Čačić, med.techn., član

Ana Domjan Babić, dr.med.spec, članica

Tereza Košuta, med.sest., članica

Jelena Drakulić, dipl.iur., članica

Skip to content