Članovi Stručnih tijela Zavoda

Članovi Stručnog vijeća

Ana Domjan Babić, dr.med.spec., predsjednica

Mirta Pihać, dr.med., 

Valerija Bartolić, dr.med., 

Adela Marinelli, dr.med., 

Tereza Košuta, med.sestra, 

Mirela Pintar, bacc.med.techn., 

Željko Poljak, bacc.med.techn., 

Marina Matota, mag.med.techn.,  

Martina Flanjek, bacc.med.techn.,  

Tomislav Sokač, med.techn., 

Helena Prebegović, spec.publ.admin.,

Ljiljana Šoštarić, bacc.med.techn.

Članovi Povjerenstva za kvalitetu

Mirta Pihać, dr.med., predsjednica

Ljiljana Šoštarić, bacc,med.techn., članica

Marina Matota, mag.med.techn., članica

Emilio Nemčić, dr.med., član

Željko Poljak, bacc.med.techn. član

Članovi Stručnog kolegija

ADELA MARINELLI, dr. med., predsjednica,

ANA DOMJAN BABIĆ, dr. med. spec. hitne medicine,

ZLATKO KUĆANDA, dr. med. spec. hitne medicine,

VALERIJA BARTOLIĆ, dr. med.,

MAJA JAKOPIC, dr. med.,

PETRA KLANAC, dr. med.,

KARLA KOVAČIĆ, dr. med.,

DANIJEL LUGONJIĆ, dr. med.,

BRANO MARKOVIĆ, dr. med.,

MAREK MITROVIĆ, dr. med.,

EMILIO NEMČIĆ, dr. med.,

MIRTA PIHAĆ, dr. med.,

FRAN TVRTKOVIĆ, dr. med.,

ANTE VIDOVIĆ, dr. med.

Članovi Povjerenstva za lijekove

Mirta Pihać, dr.med., predsjednica

Ana Domjan Babić, dr.med.spec., članica

Emilio Nemčić, dr.med., član

Zlatko Kućanda, dr.med., član

Adela Marinelli, dr.med., članica

Članovi Etičkog Povjerenstva

Željko Poljak, bacc.med.techn., predsjednik

Goran Čačić, med.techn., član

Ana Domjan Babić, dr.med.spec, članica

Tereza Košuta, med.sest., članica

Jelena Drakulić, dipl.iur., članica

Skip to content