Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije nabavio zaštitne bunde sukladno najnovijim standardima zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika izvanbolničke hitne medicinske službe

Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/2016) propisan je Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika te je Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije pristupio nabavi zaštitnih bundi za 65 djelatnika hitne medicine za što je sredstva osigurala Koprivničko-križevačka županija u iznosu od 62.000,00 kuna. Zaštitne bunde su napravljene od visokokvalitetnog materijala, nepropusnog, teško zapaljivog materijala, narančasto – crvene boje sukladno propisanim Standardima zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika.

Zaštitne bunde omogućavaju neometanu pokretljivost te su prilagođene za rad na terenu; što je od izrazite važnosti za hitnu izvanbolničku medicinsku pomoć jer uvjeti u kojima se radi su često puta nezahvalni, a što je samo jedan od nedostataka rada na terenu.

Kako bi se djelatnicima hine medicinske službe na neki način osiguralo da svakodnevno spašavanje života provedu u odjeći dostojnoj za zimske vremenske uvjete za navedeno se je pobrinuo osnivač; Koprivničko-križevačka županija te je za navedenu nabavu zaštitnih bundi osigurao sredstva u Proračunu.

 

Skip to content