Preventivna kampanja “Poštujte naše znakove” u Đurđevcu

Provedbom programa preventivnih aktivnosti dana 27. studenoga 2018. godine je u osnovnoj školi „Grgura Karlovčana“ u Đurđevcu u organizaciji Službe prevencije Ravnateljstva policije i Policijske uprave koprivničko-križevačke održana preventivna akcija „Poštujte naše znakove“ gdje se je uključio i tim hitne medicinske službe iz ispostave Đurđevac

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u suradnji s partnerima, a u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, kontinuirano poduzima preventivne aktivnosti s ciljem zaštite djece kao jedne od najranjivijih skupina u prometu te provodi brojne aktivnosti senzibilizacije šire javnosti o važnosti pravilnog ponašanja u prometu.

Preventivna kampanja „Poštujte naše znakove“ provodi se od 1995. godine u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a usmjerena je na prevenciju stradavanja najranjivije skupine sudionika u prometu-djecu.

Provedbom programa preventivnih aktivnosti, danas je u Osnovnoj školi „Grgura Karlovčana“ u Đurđevcu u organizaciji Službe prevencije Ravnateljstva policije i Policijske uprave koprivničko-križevačke održana preventivna akcija „Poštujte naše znakove“.

Tim hitne medicinske službe Zavoda; sa doktoricom Valerijom Bartolić, medicinskom sestrom Jelenom Živkom i vozačem Kristijanom Baljakom educirao je djecu o opremi koju koriste svakodnevno te o osnovnim postupcima reanimacije.