Hitna medicinska služba na vježbi razornog potresa

Uspješno je odrađena pokazna vježba operativnih snaga civilne zaštite grada Koprivnice pod nazivom Potres – Grad Koprivnica 2018.

Tema vježbe bila je spašavanje djelatnika i stradalih posjetitelja zbog požara i urušavanja dijela zgrade koprivničke Gradske uprave. Urušavanje zgrade izazvano je razornim potresom.

Cilj vježbe bio je praktična provjera Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
Grada Koprivnice. Osim osposobljenosti djelatnika Grada Koprivnice za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, promatrala se osposobljenost i postupak intervencije operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi.

Većina zaposlenika grada sama se evakuirala, dok su tri osobe ostale zarobljene u ruševinama. One su evakuirane skakanjem na zračni jastuk, a četvrta je zbog ozljeda spuštena tirolskom prečom. Sveukupno 59 osoba zatražilo je pomoć djelatnika Zavoda za hitnu medicinu.

U vježbi je sudjelovalo 20 članova dobrovoljni vatrogasnih služba, šest članova javne vatrogasne postrojbe, osam pripadnika HGSS-a, četiri pripadnika policije, četiri pripadnika hitne medicinske službe te 18 pripadnika Crvenoga križa.

Tim hitne medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije koji je sudjelovao u vježbi: zamjenica ravnateljice; Valerija Bartolić, dr. med., liječnica u Tim-u 1 HMS Koprivnica; Josipa Penava, Tomislav Kolar; medicinski tehničar u Tim-u 1 HMS Đurđevac te Jadranka Janković, medicinska sestra u Tim-u 2 Koprivnica.