Održan trening obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice

U Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije dana 30.03.2022.g. održan je trening obnove znanja i vještina medicinsko prijavno-dojavne jedinice. Voditelj treninga bio je nacionalni instruktor Robert Šafran, bacc.med.techn. i nacionalni instruktor Stjepan Petričević dipl.med.techn.

Sukladno edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini Hrvatski zavod za hitnu medicinu izdao je pozitivno rješenje za provođenje edukacijske vježbe koja se održala sukladno svim propisanim epidemiološkim mjerama.

Medicinsko prijavno-dojavna jedinica je ključni element uspješnog djelovanja hitne medicinske službe. Njen glavni zadatak je da se na hitni medicinski poziv odazove u što kraćem vremenskom razdoblju, da  u što kraćem mogućem vremenskom razdoblju sakupi bitne podatke, da ih se procijeni na odgovarajući način i na temelju dobivenih informacija donese pravilnu odluku o interveniranju na način da na mjesto događaja uputi odgovarajuće osposobljen i opremljen tim hitne medicinske službe.

Polaznici treninga šest dispečera medicinsko prijavno- dojavne jedinice uspješno su obnovili svoje znanje i vještine uz vježbe scenarija sa Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva koji predstavlja smjernice za rad u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici te se koristi u svim županijskim zavodima u Republici Hrvatskoj.

 

Skip to content