Uoči Nacionalnog dana hitne medicinske službe održan je trening obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice

U Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije uoči Nacionalnog dana hitne medicinske službe održan je 27.04.2022.g. trening obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice. Voditelj treninga bio je nacionalni instruktor Robert Šafran, bacc.med.techn. i nacionalni instruktor Stjepan Petričević dipl.med.techn.

Sukladno edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini Hrvatski zavod za hitnu medicinu izdao je pozitivno rješenje za provođenje edukacijske vježbe koja se održala sukladno svim propisanim epidemiološkim mjerama.

Polaznici treninga četvero dispečera medicinsko prijavno- dojavne jedinice uspješno su obnovili svoje znanje i vještine uz vježbe scenarija sa Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva koji predstavlja smjernice za rad u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici te se koristi u svim županijskim zavodima u Republici Hrvatskoj.

Skip to content