U nabavu medicinske opreme uloženo 80.000,00 kuna

U tijeku mjeseca siječnja Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije uložio je u nabavu medicinske opreme za sanitetski prijevoz 80.000,00 kuna. Radi se o osnovnoj medicinskoj opremi za sanitetski prijevoz; prijenosnim aspiratorima, pulsnim oksimetrima, tlakomjerima, toplomjerima, vakuum madracima, medicinskim torbama i medicinskim nosilima. U cilju što boljih standarda u zdravstvenoj skrbi pacijenata Zavod nastavlja sa obnovom medicinske opreme, kao i obnovom voznog parka kako bi se pacijentima pružila što kvalitetnija usluga.