Održano predavanje “Postavljanje intravenozne kanile pomoću ultrazvuka”

U sklopu posjeta dvodnevnom Europskom kongresa hitne medicine za medicinske sestre i tehničare održanom od strane Europskog društva hitne medicine za medicinske sestre-tehničare (EUSEN) u Belgiji osmišljeno je zanimljivo predavanje, sa mnoštvom novih ideja i pogleda za hitnu medicinu od strane djelatnika Zavoda Marka Ćulumovića.

Postavljanje intravenozne kanile pomoću ultrazvučnog navođenja standardna je praksa bolničke i izvanbolničke hitne medicinske službe zapadnoeuropskih zemalja. Demonstracijom postavljanja kanile putem ultrazvuka registrira se velik stupanj uspješnosti navedenog postupka, mali stupanj komplikacija te nizak stupanj boli i anksioznosti kod pacijenata. Veoma važna je dobra priprema pacijenta fizička i psihička kako bi smanjili stupanj boli a povećali stupanj uspješnosti zahvata.
Prvi korak koji poduzima medicinski djelatnik je odabir mjesta uvođenja intravenozne kanile putem ultrazvuka (brahijalna, radijalna vena) gdje je važno poznavati osnove anatomskih struktura arterija i vena, a drugi korak je potvrda da doista gledamo i punktiramo venu na monitoru pritiskom sonde na strukturu vene i gledanje prolaznosti odnosno strujanja cirkulacije tzv.; engl. color flow Doppler. Ova metoda uvođenja kanile može uvelike pomoći kod pacijenata sa slabo izraženim krvožilnim spletom, kod pacijenta s onkološkom podlogom bolesti te pacijenata koji su bili podvrgnuti višestrukim insercijama intravenoznih kanila zbog potreba liječenja.

Svrha predavanja je teorijsko znanje o ultrazvučnom postavljanju kanile, indikacijama i kontraindikacijama te sami postupak prenijeti djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu u svrhu edukacije i trajnog usavršavanja u hitnoj medicini.