Održane edukacijske vježbe za dispečere

U sklopu projekta „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“, UP.02.2.1.03.0001., financiran iz Europskog socijalnog fonda u razdoblju od 14. do 17. ožujka 2019. godine u Stubičkim Toplicama na edukacijskim vježbama za dispečere u medicinsko-prijavno dojavnoj jedinici sudjelovalo je petero djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije te tako steklo licence za obavljanje poslova u prijavno-dojavnoj jedinici.

Čestitamo polaznicima!

Skip to content