PRIJAVE NA: 1. hrvatski gerijatrijski online simpozija o Gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem

Poštovani djelatnici,

u prilogu članka nalazi se dokument za prijavu na 1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o gerasteniji s međunarodnim sudjelovanjem.

Organizatori simpozija su: Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Povjerenstvo
za gerijatriju Ministarstvo zdravstva Hrvatske, Katedra obiteljske medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih NZJZ Dr. Andrija Štampar, Libertas Međunarodno Sveučilište, Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, EUGMS (European Geriatric Medicine Society).

Članovi Uredničkog odbora gerijatrijskog simpozija su ujedno članovi Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravstva Hrvatske.

 • Mjesto održavanja: Zagreb, ONLINE studio hotel Hilton Garden Inn,
  Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb
 • Vrijeme održavanja: 1. lipnja 2021. godine od 16:00-20:00 sati
 • Preporuka: Gerijatrijski simpozij je bodovan prema Pravilniku HLK za trajnu medicinsku
  izobrazbu doktora medicine, Pravilniku HKMS za trajnu izobrazbu medicinskih sestara,
  Pravilniku HKSR za trajnu izobrazbu socijalnih radnika, Pravilniku HKF za trajnu
  izobrazbu fizioterapeuta
 • link za prijavu (4. stranica): GERASTENIJA 1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij 1. 6. 2021 Registracija
Skip to content