Početak specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije je 19. lipnja 2023. godine započeo sa specijalističkim usavršavanjem sedam prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NPOO.C5.1.R3-I2.01.0028) na Sveučilištu Sjever u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., C5.1.R3-I2 Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine.

Program specijalističkog usavršavanja je usmjeren zbrinjavanju akutnih medicinskih stanja dijagnostičkim postupcima, upravljanju hitnim situacijama, farmakoterapiji i hitnim intervencijama. Cilj programa je poboljšanje zdravstvene skrbi korisnika kroz kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika (cjeloživotno obrazovanje). Program specijalizacije stvoren je zbog znanstvene, kliničke i organizacijske potrebe za medicinskom disciplinom čije je primarno polje djelovanja specifična medicinska problematika.  Završetkom programa, u trajanju od godinu dana, prvostupnici/ce sestrinstva biti će osposobljeni za samostalni rad na području pružanja kvalitetne i sigurne zdravstvene skrbi te sveobuhvatnosti pristupa oboljelima i ozlijeđenima s aspekta hitnog zbrinjavanja od strane hitne medicinske pomoći.

 

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

 

Skip to content