Održana 4. vježba masovne nesreće na Kalniku

Na području Starog grada Velikog Kalnika održana je zajednička vježba masovne nesreće u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa svim žurnim službama na području županije i Zavodom za hitnu medicinu Varaždinske županije.

Vježba je okupila 60-tak sudionika, djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke, Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, JVP-a Križevci, DVD-a Kalnik, Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Policijske postaje Križevci, Srednje škola Koprivnica i HGSS-a.

Prema scenariju vježbe, prilikom održavanja“ Penjačkog maratona“ na Kalniku došlo je do odrona dijela stijene na penjačkoj ruti. Penjanje je osiguravalo nekolika članova Hrvatske gorske službe spašavanja, a odmah po nesreći jedan od prisutnih spašavatelja HGSS-a nazvao je Centar 112 koji poziv odmah prosljeđuje hitnoj službi. Ozlijeđen je veći broj penjača, Centar 112 je obavijestio policiju i vatrogasce o nesreći, a na teren su došli timovi hitne medicinske službe iz Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije, kao i policija i vatrogasci koji su osigurali mjesto događaja.

Cilj vježbe je bio provjeriti dostupne resurse i mogućnost reagiranja i korištenja istih u slučaju masovne nesreće, uvježbavanje rada po protokolu Cro-MRMI (Medicinski odgovor na velike nesreće i katastrofe) kao i procjena kvalitete izvedenih medicinskih postupaka na terenu u sklopu primarne i sekundarne trijaže i za vrijeme transporta u bolnicu, odgovor MPDJ na izazov masovne nesreće i uvježbavanje komunikacijskih kanala prema nadležnih službama kao i same komunikacije između timova HMS na terenu i MPDJ.

Zahvaljujemo se svim sudionicima koji su omogućili da se ova vrijedna vježba održi, od svih naših prijatelja do djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije.

Skip to content