Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/2018.), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19.) i članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 003 01/19-01/01, URBROJ: 2137-89-19-01 ) od 26. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije na 61. sjednici održanoj 15. srpnja 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije.

Cijeli tekst natječaja i uvjete koje kandidat za ravnatelja/icu Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije mora ostvariti nalaze se na sljedećem linku: Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice