6. KONGRES HITNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

 

Od 9.-11.05.2022.g. u Vodicama je održan 6. Kongres hitne medicine sa međunarodnim sudjelovanjem, namijenjen zdravstvenim djelatnicima hitne medicinske službe (HMS), ali i svima ostalima koji se u svakodnevnom radu susreću sa zbrinjavanjem hitnih bolesnika.  S temama usmjerenim na kardiopulmonalnu reanimaciju u praksi, iskustva u radu tijekom pandemije COVID-19, podatke informatičkog sustava u hitnoj medicini, izazove psihičkog u hitnoj medicini te trijažne sustave u hitnoj medicini i druge, kongres je sudionicima poslužio kao vrijedna platforma znanja koja propituje problematiku njihova rada i nudi konzistentna rješenja primjenjiva u praksi.

Uz sudjelovanje djelatnika Zavoda važno je napomenuti da je izlaganje na kongresu održala dr. Adela Marinelli sa temom „ Dorzalgija u prehospitalnoj hitnoj službi“ koju je pripremila zajedno sa Katarinom Bukvić bacc.med.techn., dr. Anom Domjan Babić spec. hitne medicine i dr. Mirtom Pihać.

Marko Ćulumović, bacc.med.techn. je održao izlaganje sa temom „ Model organizacije rada izvanbolničke hitne medicinske službe Amsterdam Nizozemska“, a koju je pripremio sa Mario Pongrac bacc.med.techn, Anka Kelek med.sestra i Kristijan Bosak med.tehn.

Ovim putem čestitamo izlagačima na uspješnim i zanimljivim prezentacijama.

Skip to content