Novosti

U sklopu planirane nabave uređaja za automatsku masažu srca, dana 19. lipnja 2018. godine održana je prezentacija i predavanje „Autopulse sustav za automatsku masažu srca“ – prednosti i iskustva iz prakse. Predavanje su održali iskusni djelatnici Zavoda za hitnu medicinu…
Više...

Zahtjevi

Smjernice za postupanje